ปัจจุบันอุตสาหกรรมไทยเป็นที่ต้องการของตลาดโลกมาก เพราะด้วยทั้งฝีมือการทำงานที่มีความอะเอียด ความสวยงาม ยังรวมไปถึงค่าแรงที่ถูกกว่าทางด้านยุโรป ทำให้โรงงานผลิตอุปกรณ์อุตสาหกรรมต่างๆ ได้ทำการย้ายฐานโรงงานมาที่ประเทศไทย