คลังความรู้อุตสาหกรรม

กลยุทธ์ปรับตัวองค์กรเข้าสู่ยุค 4.0

นโยบายหลักของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดล ไทยแลนด์ 4.0 ถือเป็นการปรับตัวแบบก้าวกระโดดครั้งใหญ่ที่ภาครัฐต้องการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลก จากการเป็นประเทศที่ใช้แรงงานและพึ่งพาอุตสาหกรรมการส่งออกเป็นหลัก ไปสู่ประเทศที่มีความโดดเด่นด้วยเศรษฐกิจที่ต่อยอดจากความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม วิวัฒนาการของโลกจากยุค 1.0 ถึง 4.0 ตั้งแต่ 1.0 2.0 มาจนถึง 4.0 ในปัจจุบัน...

กกพ. ตรึงค่าไฟ Q1/63 รื้อยุทธศาสตร์ 4 ปี รับพลังงานสะอาด

เทรนด์การใช้พลังงานเริ่มเปลี่ยนแปลงไปสู่พลังงานทดแทนในรูปแบบของพลังงานสะอาดเพิ่มมากขึ้น สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะผู้ทำหน้าที่ “เรกูเลเตอร์” กิจการไฟฟ้าประเทศ จึงได้ปรับบทบาทองค์กร ชูแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พร้อมกับเร่งพัฒนาระบบกิจการพลังงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ อัดงบฯ 5 ปี 5,000 ล้านบาท

ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภครูดต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 ต่ำสุดในรอบ 67 เดือน

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 อยู่ในระดับ 69.1 ประชาชนยังห่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวช้าและกระจุกตัว  โอกาสหางานทำ รวมถึงรายได้ในอนาคต นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพฤศจิกายน 2562 จากกลุ่มตัวอย่าง 2,242 คน พบว่า...

การจ้างงานปี 63 น่าเป็นห่วง ปัจจัยกดดันเพียบ หวั่นบัณฑิต 3.4 แสนคนตกงาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจและกลยุทธ์ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เปิดเผยบทวิเคราะห์เรื่องสถานการณ์การจ้างงานไทย โดยฝ่ายวิจัยคาดว่าสถานการณ์การจ้างงานในปี 63 จะย่ำแย่ลงกว่าปีนี้ เป็นผลจากปัจจัย ดังนี้ 1.แนวโน้มเศรษฐกิจที่ยังอยู่ในช่วงขาลง โดยการค้าโลกที่ยังไม่มีสัญญาณฟื้นตัว ขณะที่สต๊อกสินค้าที่ยังอยู่ในระดับสูง จะเป็นปัจจัยกดดันภาคการผลิตไปอีกอย่างน้อยครึ่งแรกของปีหน้า 2.ผลกระทบต่อแรงงานในรอบนี้เกิดขึ้นในวงกว้างทำให้การลดลงของการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม ไม่สามารถถูกชดเชยได้ด้วยการเพิ่มการจ้างงานในภาคเกษตรและภาคบริการเหมือนในอดีต

ปั้นแรงงานแห่งอนาคตรับ “อีอีซี” 5 ปีมีความต้องการเฉียด 5 แสนคน

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงได้พัฒนากำลังแรงงานให้สอดคล้องกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยจัดตั้งศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยได้ทำงานร่วมกับ สำนักงานนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และได้จัดทำข้อมูลการสำรวจความต้องการแรงงาน ของสถานประกอบการในพื้นที่ และมีการบรรจุคนเข้าทำงานแล้ว 30,000 อัตรา จากการประเมินความต้องการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พบว่า มีความต้องการแรงงานเข้ามาทำงานในพื้นที่จำนวนมาก จำเป็นอย่างยิ่งที่แรงงานต้องได้รับการเพิ่มพูนทักษะ...