หน้าแรก อุตสาหกรรม ธุรกิจท่องเที่ยวไทยร่วงหนัก ทุบดัชนีเชื่อมั่นผู้ประกอบการทุกเซ็กเตอร์

ธุรกิจท่องเที่ยวไทยร่วงหนัก ทุบดัชนีเชื่อมั่นผู้ประกอบการทุกเซ็กเตอร์

1864
0

ผลประกอบการท่องเที่ยวปี’62 ร่วงหนัก ทุบตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นท่องเที่ยวไทย สทท.เผยผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทุกภูมิภาคประเมินสถานการณ์ต่ำกว่าภาวะปกติ ทุกเซ็กเตอร์หลัก คาดดัชนีเชื่อมั่นท่องเที่ยวไทยไตรมาสแรกปีนี้ยังทรุดต่อเนื่อง

นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) เปิดเผยว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยยังอยู่ในภาวะที่ยังเติบโตได้ โดยคาดว่าในปี 2563 นี้ประเทศไทยจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมประมาณ 40.7 ล้านคน ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 2.73% และมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติราว 2.05 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 2.9% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

โดยขณะนี้ทุกภาคส่วนด้านการท่องเที่ยวอยู่ระหว่างการระดมสมองเพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยมีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่องได้ หลังจากที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยอยู่ในภาวะชะลอตัวในปีที่ผ่านมา

ธุรกิจท่องเที่ยวไทยร่วงหนัก ทุบดัชนีเชื่อมั่นผู้ประกอบการทุกเซ็กเตอร์

ทั้งนี้ จากการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการท่องเที่ยวในช่วงไตรมาส 4/2562 ที่ผ่านมา และคาดการณ์ไตรมาส 1/2563 ซึ่งทาง สทท.ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยยังอยู่ในระดับต่ำกว่าปกติ

“โดยผู้ประกอบการรู้สึกกังวลถึงสถานการณ์ท่องเที่ยวในไตรมาส 4/2562 เป็นอย่างมาก เนื่องจากผลประกอบการลดลงจากภาวะปกติเป็นอย่างมาก และผู้ประกอบการมีความรู้สึกว่าจำนวนนักท่องเที่ยวลดลง และความกังวลดังกล่าวยังส่งผลมาถึงไตรมาส 1/2563 ด้วย”

ด้านรองศาสตราจารย์ผกากรอง เทพรักษ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา เปิดเผยว่า การสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการท่องเที่ยวในครั้งนี้ ได้สำรวจความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่างจำนวน 600 ราย ในช่วงเดือนตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในไตรมาส 4/2562 อยู่ที่ 88 ต่ำกว่าภาวะปกติที่ 100 ค่อนข้างมาก และลดลงต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของ 3 ปีที่ผ่านมา (ไตรมาส 4/2561 อยู่ที่ 100 ไตรมาส 4/2560 อยู่ที่ 101 และไตรมาส 4/2559 อยู่ที่ 97)

“ไตรมาส 4/2562 ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวประเมินสถานการณ์ต่ำกว่าภาวะปกติทุกภาค โดยผู้ประกอบการในภาคตะวันออกและตะวันตกเป็นกลุ่มที่ประเมินสถานการณ์ต่ำที่สุด (70) รองลงมาได้แก่ กรุงเทพฯ (80), ภาคใต้ (84), ภาคกลาง (93), ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (95) และภาคเหนือ (98) ตามลำดับ”

นอกจากนี้ยังประเมินสถานการณ์ต่ำกว่าภาวะปกติค่อนข้างมาก โดยธุรกิจภัตตาคารร้านอาหารเป็นกลุ่มที่ประเมินสถานการณ์ต่ำที่สุด (86) ตามด้วยธุรกิจทัวร์นำเที่ยว (87), ธุรกิจสปาและนวด (88), ธุรกิจโรงแรมที่พัก (89) และธุรกิจสินค้าที่ระลึก (91) ตามลำดับ

สำหรับการคาดการณ์ดัชนีความเชื่อมั่นในช่วงไตรมาส 1/2563 นั้น พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นอยู่ที่ 94 แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวในไตรมาส 1/2563 นี้จะดีขึ้นกว่าไตรมาส 4/2562 แต่ก็ยังคงอยู่ในภาวะที่ต่ำกว่าปกติเช่นเดิม