หน้าแรก ข่าวอุตสาหกรรม รัฐมนตรีช่วยฯ สมชาย เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม

รัฐมนตรีช่วยฯ สมชาย เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม

2079
0

วันนี้ (23 ธันวาคม 2561) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม โดยมี นายศุภชัย วัฒนางกูร นายกสมาคมนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม สมาชิกสมาคม และผู้ประกอบการ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม (ITC) กล้วยน้ำไท กรุงเทพฯ

สมาคมนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม (Inno Thai) เป็นสมาคมที่ก่อตั้งขึ้นจากโครงการเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่สังคมระดับสากล ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารนวัตกรรมอุตสาหกรรมระหว่างสมาชิก พร้อมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม พัฒนาบุคลากร เพื่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืน ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม