หน้าแรก ข่าวอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมพลาสติกที่เฟื่องฟูของไทย มีบทบาทหลักในภาคการส่งออกต่าง ๆ ของประเทศ และประกอบด้วยผู้ผลิตและผู้คิดค้นนวัตกรรมจำนวนมาก

อุตสาหกรรมพลาสติกที่เฟื่องฟูของไทย มีบทบาทหลักในภาคการส่งออกต่าง ๆ ของประเทศ และประกอบด้วยผู้ผลิตและผู้คิดค้นนวัตกรรมจำนวนมาก

2619
0

เป็นเวลาเกือบสองศตวรรษ นับตั้งแต่มีการบูรณาการเต็มรูปแบบของธุรกิจผลิตปิโตรเคมีในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และปัจจุบัน ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองในเรื่องการจัดหาวัตถุดิบต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับผลิตภัณฑ์และการแปรรูปที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

มีโรงงานพลาสติกจำนวน 5,000 แห่งในประเทศไทย ประกอบด้วยโรงงานแปรรูปเม็ดพลาสติก โรงงานขึ้นรูปพลาสติก ผู้ผลิตเครื่องจักรและแม่พิมพ์ โรงงานหลอมเม็ดพลาสติก และผู้ผลิตปิโตรเคมี โดยร้อยละ 60 ของผลผลิตที่ได้มาจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีการจ้างแรงงานน้อยกว่า 30 คน

ส่วนอีกร้อยละ 40 ที่เหลือ บริษัทขนาดใหญ่ที่มีระบบการผลิตระดับโลกและการลงทุนจากต่างชาติจำนวนมาก ดูแลความต้องการที่ไม่ขาดสายจากตลาดภายในประเทศ เช่นเดียวกับตลาดต่างประเทศระดับภูมิภาค การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เฟื่องฟูในอินเดียและจีน รวมไปถึงการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัดของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน ยังคงยกระดับฐานการผลิตพลาสติกที่โดดเด่นของไทยต่อไป

ภาพการพัฒนาที่ดำเนินต่อไปในอนาคตนั้นเป็นเชิงบวก เนื่องจากข้อตกลงการค้าเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มีกำหนดเริ่มในปี พ.ศ. 2558 โดยประเทศไทยพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากความได้เปรียบต่าง ๆ ทั้งในด้านการผลิตและการจัดส่ง ซึ่งมีเหนือประเทศอื่น ๆ อย่างอินโดนิเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ผลิตพลาสติกจะหาทางเจาะตลาดโลกให้มากขึ้น ซึ่งในตลาดขนาดใหญ่เช่นนี้ คาดว่าความต้องการจะเพิ่มขึ้นและมีการคาดหวังว่าการเติบโตสูงสุดจะอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาในเอเชีย

การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่ล้ำสมัยในอุตสาหกรรมส่งออกที่สำคัญอย่างอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตยานยนต์ และการผลิตอาหาร มีความจำเป็นที่จะต้องไล่ให้ทันการเติบโตและความต้องการในภาคต่าง ๆ เหล่านั้น พลาสติกก็เป็นเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ได้รับการสนับสนุนโดยการจัดหาทุนจากรัฐบาล เพื่อการศึกษาเชิงเทคนิคและการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และยังเป็นอุตสาหกรรมที่จัดว่ายอดเยี่ยมสำหรับผู้ประกอบการที่จะลงทุน โดยเฉพาะในภาคการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกขนาดใหญ่

อุตสาหกรรมพลาสติกของไทยมีสภาวะแวดล้อมเป็นเลิศสำหรับนวัตกรรมด้านทรัพย์สินทางปัญญาและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และในแต่ละปี งานแสดงสินค้าจำนวนมากจัดขึ้นในประเทศไทย ยกตัวอย่างเช่น งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์แห่งเอเชีย หรือ ProPak Asia งานแสดงสินค้าด้านพลาสติกและยางนานาชาติ หรือ TIPREX และงานแสดงอุตสาหกรรมเคมีระดับภูมิภาค หรือ Chemspec Asia ที่ต่างก็เก็บเกี่ยวประโยชน์จากทางเลือกในการจัดงานทางธุรกิจที่เข้าถึงได้งาย ยืดหยุ่น และสนุกสนานของไทย เช่นเดียวกับงาน InterPlas ซึ่งเป็นงานมหกรรมเทคโนโลยีด้านพลาสติกและยางที่มีผู้เข้าร่วมงาน 48,000 คนในช่วงสี่วันของการจัดงาน