สมุนไพรไทยถือเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่เป็นบ่อเกิดของศาสตร์หลายแขนง ไม่ว่าจะเป็นยา และเครื่องอุปโภคบริโภค ที่ผู้บริโภคได้หันมาให้ความสนใจและนิยมใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติมายิ่งขึ้น ทำให้อุตสาหกรรม สมุนไพรเป็นตลาดที่ได้รับความนิยมทั้งในและต่างประเทศ ที่มีหลายธุรกิจที่ผลิตสินค้าที่มีส่วนผสมของสมุนไพรไทยออกมาสามารถทำตลาดให้เป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและต่างชาติ อีกทั้งบางยี่ห้อยังส่งออกไปขายและตีตลาดได้ในประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย โดยเฉพาะอุตสาหกรรม เครื่องสำอางที่ได้รับความนิยม และถือเป็นนวัตกรรมของการผสมผสานที่สามารถสร้างมูลค่าให้กับสมุนไพรได้เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นแป้ง หรือเครื่องสำอางมาร์คหน้า ที่เริ่มนำสมุนไพร มาเป็นส่วนประกอบในอุตสาหกรรม ที่เชื่อว่าจะสามารถพัฒนาและต่อยอดเกิดเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งภาครัฐบาลยังให้การสนับสนุน และให้ทุนในการวิจัยเพื่อให้ผู้ผลิตสามารถนำสมุนไพรเหล่านี้มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ถือเป็นการส่งเสริม และสร้างเศรษฐกิจโดยใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาพื้นบ้านที่มีอยู่ไปสู่การแข่งขันในภาคธุรกิจที่น่าสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งแนวโน้มของการเปิดเสรีเศรษฐกิจอาเซียนยังเป็นโอกาสของการวิจัยและพัฒนาสินค้ารวมถึงวัตถุดิบเพื่อส่งออกไปจำหน่ายในกลุ่มประเทศสมาชิกอีกด้วย ที่นอกจากเครื่องสำอางแล้ว กลุ่มของยา และวิตามินที่สกัดจากสมุนไพรก็แนวโน้มที่น่าสนใจ เนื่องจากในปัจจุบันผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจและบริโภคผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมากกว่ากลุ่มของสารเคมี อุตสาหกรรม สมุนไพรจึงถือเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ และมีโอกาสที่จะเติบโตไปได้ แต่ทั้งนี้ต้องอาศัยการส่งเสริมพัฒนาและการวิจัยเพื่อให้ได้วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพควบคู่กันไปด้วย

ไม่มีสินค้าในตะกร้า