หน้าแรก ข่าวอุตสาหกรรม เทคโนโลยีหุ่นยนต์ รองรับอุตสาหกรรม แรงงานในอนาคต

เทคโนโลยีหุ่นยนต์ รองรับอุตสาหกรรม แรงงานในอนาคต

4328
0

ปัจจุบันนวัตกรรมของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในภาคอุตสาหกรรม มีความก้าวหน้าและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และมีแนวโน้มของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทดแทนแรงงานคน ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มของการนำเครื่องจักรมาใช้ในโรงงานผลิต เนื่องจากมีความแม่นยำและสามารถควบคุมคุณภาพได้มากกว่าแรงงานคน ทำให้แนวโน้มในอนาคตนั้น อีกทั้งแรงงานคนนั้นมีแนวโน้มที่จะมีต้นทุนสูงขึ้น เห็นได้จากที่หลายประเทศ เริ่มจะหันมาว่าจ้างแรงงานจากประเทศที่กำลังพัฒนาเป็นกำลังในการผลิตเนื่องจากมีต้นทุนที่ต่ำกว่า จึงหันมาให้ความสำคัญในการพัฒนาและคิดค้นการใช้เครื่องจักรรวมทั้งหุ่นยนต์เพื่อเป็นกำลังหลักในการผลิตมายิ่งขึ้น ส่วนแรงงานคนที่กำลังขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรม นั้นกลับเป็นแรงงานที่มีทักษะและฝีมือที่ตอนนี้เรียกได้ว่าค่อนข้างขาดแคลนและหาได้ยากอีกทั้งการว่าจ้างยังมีต้นทุนที่สูงอีกด้วย นอกจากเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว หุ่นยนต์แทนมนุษย์ก็เป็นเทรนที่หลายประเทศกำลังให้ความสำคัญ และมุ่งวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการคิดค้นเทคโนโลยีการเคลื่อนไหวที่ทำซ้ำไปมาของมนุษย์ให้สอดคล้องกับภาคการผลิต ที่ถือว่าตอบโจทย์ของภาคอุตสาหกรรม เป็นอย่างมาก ไม่เพียงแต่ในโรงงานหรือภาคการผลิตเท่านั้นที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์มาใช้แทนมนุษย์ แต่องค์กรเอกชนหลายบริษัทในหลายประเทศก็มีความพยายามในการพัฒนาผลิตหุ่นยนต์ที่มีลักษณะเหมือนมนุษย์เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทดลองในการให้บริการขายสินค้า ต้อนรับ หรือหุ่นยนต์ที่คอยดูแลบ้านเรือน ซึ่งไม่แน่ว่าในอนาคตเราอาจจะได้เห็นหุ่นยนต์อยู่รอบตัวเราทั้งเบื้องหลังของอุตสาหกรรม การผลิต หรือแม้แต่เบื้องหน้าของการใช้บริการในชีวิตประจำวันก็เป็นได้