หน้าแรก ข่าวอุตสาหกรรม 18 บริษัท ซื้อซองท่าเรือมาบตาพุด เฟส3 “กัลฟ์ PTTGC อิตาเลียนไทย” ร่วมแจมตามคาด

18 บริษัท ซื้อซองท่าเรือมาบตาพุด เฟส3 “กัลฟ์ PTTGC อิตาเลียนไทย” ร่วมแจมตามคาด

2191
0

กนอ. เผยโครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะ 3 (ช่วงที่ 1) ปิดขายซองวานนี้ (21 พ.ย.61 ) เอกชนไทย-เทศ 18 บริษัทในกลุ่มธุรกิจพลังงาน โรงไฟฟ้า – ปิโตรเคมี และอสังหาฯ ลงสนามแข่งชิงพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ในอีอีซี กนอ.เตรียมเปิดชี้แจง ทำความเข้าใจก่อนพาคณะเอกชนทัวร์ดูพื้นที่ก่อสร้างจริงวันที่ 27 พ.ย. นี้

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะ 3 เป็นหนึ่งใน 5 โครงการหลักของรัฐบาลในการเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่จะเริ่มมีการพัฒนาก่อสร้างในปี 2563 โดยโครงการดังกล่าว กนอ.ได้เริ่มเปิดขายเอกสารการคัดเลือก Request for Proposal (RFP) ตั้งแต่วันที่ 9-21 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ซึ่งการเปิดขายซอง TOR เป็นตามแผนที่กำหนดไว้ โดยมีผู้สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และเนเธอร์แลนด์ ที่สนใจมาซื้อซองรวมทั้งสิ้น 18 ราย ประกอบด้วย

1. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท ซีเอชอีซี (ไทย) จำกัด
5. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
6. บริษัท China Harbour Engineering Co.,Ltd.
7. บริษัท Tokyo Gas Co.,Ltd.
8. บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด
9. บริษัท ชิโนไฮโดร คอร์ปอเรชั่น ลิมิเต็ด
10. บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด
11. บริษัท Mitsui & Co., Ltd.
12. บริษัท ไชน่า คอมมูนิเคชั่น คอนสตรัคชั่น จำกัด
13. บริษัท China Railway Construction Corporation Limite
14. บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
15. บริษัท Boskalis International B.V.
16. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
17. บริษัท Vopak LNG Holding B.V.
18. บริษัท สหการวิศวกร จำกัด

และในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายนนี้ กนอ.จะมีการจัดประชุมชี้แจงให้กับผู้ซื้อซองทั้งหมด 18 บริษัทเพื่อทำความเข้าใจในข้อกำหนด เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ พร้อมตอบข้อซักถามรายละเอียดต่างๆ ณ สำนักงานใหญ่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 จะนำคณะภาคเอกชนดูพื้นที่โครงการท่าเรือฯมาบตาพุดระยะ 3 ที่จังหวัดระยอง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเขียนข้อเสนอทางเทคนิค ภายใต้ทีโออาร์ที่กำหนดไว้

กนอ.ได้กำหนดให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 และ คาดว่าการพิจารณาคัดเลือกเอกชนดำเนินการพัฒนาโครงการท่าเรือฯมาบตาพุด ระยะ 3 จะแล้วเสร็จภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2562

สำหรับแผนการพัฒนาท่าเรือฯ มาบตาพุด ระยะ 3 คาดว่าจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2563-2567โดยใน 3 ปีแรก จะเริ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ได้แก่ งานถมทะเล งานขุดลอกร่องน้ำเดินเรือ งานก่อสร้างเขื่อนกันคลื่น เป็นต้น และก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค และส่วนที่เหลือจะเป็นการก่อสร้างส่วนท่าเทียบเรือบนพื้นที่ถมทะเล (Superstructure)

โดยการพัฒนาท่าเทียบเรือ วัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขนถ่ายสินค้า ได้แก่ การก่อสร้างท่าเทียบเรือสินค้าเหลว ท่าเทียบเรือก๊าซ ท่าเทียบเรือบริการ และคลังสินค้า เป็นต้น หากก่อสร้างแล้วเสร็จคาดว่าจะสามารถรองรับการขนถ่ายสินค้าเหลวได้ประมาณ 15 ล้านตันต่อปีในอีก 30 ปีข้างหน้า