หน้าแรก ข่าวอุตสาหกรรม 5G กลไกสำคัญช่วยพัฒนาประเทศ

5G กลไกสำคัญช่วยพัฒนาประเทศ

1924
0

ยังต้องรอความชัดเจน กรณีรัฐบาลจะยอมต่อลมหายใจช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทยด้วยการยืดระยะเวลาผ่อนชำระค่าคลื่น 900 MHZ หรือไม่ เพื่อให้เอกชนมีเม็ดเงินลงทุนเข้าร่วมประมูลคลื่น 1800 MHZ ในอนาคต ซึ่งจะเป็นแนวทางสำคัญที่จะช่วยทำให้ 5Gเกิดขึ้นในประเทศไทยตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ในปี 2563

ทำไมประเทศไทยต้องมี 5G เพราะ 5Gคือ ความก้าวล้ำทางเทคโนโลยี ที่เปรียบเสมือนการขยายช่องสัญญาณให้ความเร็วอินเทอร์เน็ตไร้สายสามารถรองรับปริมาณข้อมูลได้มากๆ หรือ “เร็วขึ้น

5Gจะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงใน 5 ด้านสำคัญ คือ สร้างการเชื่อมต่อที่ไม่จำกัด, สร้างสรรค์นวัตกรรมทางเศรษฐกิจ, ขยายพลังอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง, สร้าง IoTs และปฏิรูปอุตสาหกรรมทั้งทางกว้างและทางลึกคือเทคโนโลยีใหม่ นอกจากนี้ 5Gจำเป็นต้องใช้คลื่นความถี่ใหม่ที่มีขนาดแบนด์วิธกว้างมาก (เทียบได้กับถนนขนาดใหญ่) ซึ่งมีการมองไว้ 3 ย่าน คือ ต่ำกว่า 1GHz, 1-6GHz และ สูงกว่า 6GHz ขึ้นไป

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ระบุว่า 5G จะไม่ยอมให้ล้าหลัง ต้องเกิดพร้อมกับทั่วโลกในปี 2563 โดยจะผลักดัน คือ 1.คลื่นความถี่ มีแผนจัดสรรเพิ่มในเร็ว ๆ นี้ คือ ย่าน 700 MHz ที่มีอยู่ 90 MHz และคลื่น 2600 MHz ที่ บมจ.อสมท ใช้งานอยู่ คาดว่าจะเรียกคืน 180 MHz ส่วนย่านใหม่ที่ต้องใช้กับ 5G คือ ย่าน 3.5 GHz ที่มีสูงสุด 200 MHz และย่าน 26 กับ 28 GHz ที่มีสูงสุด 3 GHz2.คืออินฟราสตรักเจอร์ที่จะไม่ให้เกิดปัญหาคอขวด หวังว่า 3 โอเปอเรเตอร์จะเข้าประมูลคลื่นความถี่ และลงทุนสร้างโครงข่ายเพิ่ม และ 3.การเชื่อมต่อเป็นอินเทอร์เน็ตออฟทิงส์ (IOT)คาดว่า ปี 2573 จะเกิดการใช้ 5G อย่างเต็มรูปแบบ

ฐากร ตัณฑสิทธิ์  เลขาธิการ กสทช.

ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.

ผู้ใช้ 5G กลุ่มใหญ่คืออุตสาหกรรม โดยเฉพาะภาคโรงงานและการผลิต ฉะนั้น 5G จะมีความสำคัญยิ่งกับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ถ้าอุตสาหกรรมไทยไม่มี 5G ใช้ แต่ประเทศอื่นมี ก็จะเกิดการย้ายฐานการผลิต และผลเสียความเสียหายที่ประเมินค่ามิได้จะเกิดขึ้นกับประเทศไทย !!!

จากผลการศึกษาจากต่างประเทศในเรื่องการลงทุนโครงข่าย 5G พบว่าจะมีมูลค่าการลงทุนสูงกว่า 4G ถึง 6เท่า!! มีจำนวนเสาสัญญาญมากกว่าเดิม 3-6เท่า! ซึ่งแปลว่า จะต้องมีเงินลงทุนอีกกว่า2แสนล้าน ไม่รวมค่าคลื่น!!!

ปี 2563 จึงเป็นปีที่เรียกว่า Critical year for Telecom industry โดย แท้! เห็นได้จาก2ค่ายใหญ่ AIS และ TrueMoveH ทำหนังสือถึง คสช.ขอขยายระยะเวลาชำระเงินค่าคลื่น 900Mhz.ออกไปและยินดีจ่ายดอกเบี้ยให้รัฐเป็นการตอบแทน และการประมูลคลื่น1800และ900Mhz. ที่กสทช.จัดประมูลครั้งล่าสุดที่ผ่านมาไม่มีผู้ประกอบการรายใดมายื่นประมูลเลย!!! เรียกว่า4G เดิมจะยังไม่รอดเลย แล้ว5G จะทำอย่างไร?? เป็นโจทย์สำคัญที่รัฐบาลต้องรีบยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคมโดยเร็วที่สุด และต้องเป็นการตัดสินใจที่เฉียบขาด ก่อนที่ประเทศไทยจะเสียโอกาสสำคัญในการพัฒนาประเทศครั้งใหญ่ และผู้ที่รับความเสียหายคงจะหนีไม่พ้นคนไทยทั้งประเทศ!!!!!!

ที่มา : สยามรัฐ