หน้าแรก แท็ก การเดินทาง

แท็ก: การเดินทาง

6 ข้อคิด ทำไมถึงควรมีประกันการเดินทาง?

0
การเดินทางเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นและเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้สำรวจสถานที่ใหม่ ๆ พบปะผู้คน และประสบประสบการณ์ที่หลากหลาย แต่การเดินทางก็ไม่ได้ปราศจากความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ หรือปัญหาที่ไม่คาดคิดต่าง ๆ นี่คือเหตุผลที่การมีประกันการเดินทางเป็นสิ่งที่สำคัญ: 1. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน เมื่อเราเดินทางไปยังสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย การเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา การมีประกันการเดินทางช่วยให้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งอาจมีราคาสูงมาก โดยเฉพาะในต่างประเทศ 2. ความคุ้มครองกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง บางครั้งเหตุการณ์ไม่คาดคิดอาจทำให้คุณต้องยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง เช่น การป่วยของสมาชิกในครอบครัว หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประกันการเดินทางจะช่วยคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง เช่น ค่าเที่ยวบินและค่าที่พัก 3. คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิน การเดินทางมักมาพร้อมกับการพกพาทรัพย์สินมีค่า เช่น...

วิธีเลือกประกันการเดินทางให้คุ้มที่สุด

0
การเดินทางไม่ว่าจะเพื่อการท่องเที่ยว ธุรกิจ หรือการพักผ่อนส่วนตัว ย่อมมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิด ประกันการเดินทางจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดความเสี่ยงและคุ้มครองผู้เดินทางจากอุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย หรือสถานการณ์ไม่คาดฝันอื่นๆ บทความนี้จะให้คำแนะนำวิธีเลือกประกันการเดินทางให้คุ้มค่าที่สุด 1. พิจารณาความคุ้มครองที่จำเป็น การแพทย์และอุบัติเหตุ: คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง ยกเลิกการเดินทาง: ชดเชยค่าใช้จ่ายเมื่อมีการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง กระเป๋าเดินทางสูญหายหรือเสียหาย: ชดเชยค่าใช้จ่ายเมื่อกระเป๋าเดินทางหรือสัมภาระสูญหายหรือเสียหาย ความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม: คุ้มครองกรณีที่เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือบาดเจ็บของบุคคลอื่น 2. ศึกษาและเปรียบเทียบข้อเสนอจากหลายบริษัท เบี้ยประกัน: เปรียบเทียบราคาเบี้ยประกันจากหลายบริษัท และพิจารณาความคุ้มค่าของแต่ละข้อเสนอ เงื่อนไขและข้อจำกัด: อ่านและเข้าใจเงื่อนไข ข้อจำกัด...
- Advertisement -

EDITOR PICKS