หน้าแรก แท็ก อุตสาหกรรม

แท็ก: อุตสาหกรรม

เศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมไทย: แนวทางการสร้างความยั่งยืน

0
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เป็นแนวคิดที่ได้รับความสนใจอย่างมากในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย หลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียนคือการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการสูญเสียและของเสียให้น้อยที่สุด ผ่านการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรใหม่และการรีไซเคิล ในบทความนี้จะนำเสนอแนวทางการนำเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในอุตสาหกรรมไทยเพื่อสร้างความยั่งยืน 1. การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกุญแจสำคัญของเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งรวมถึงการเลือกใช้วัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน และการออกแบบให้สามารถแยกส่วนประกอบเพื่อรีไซเคิลได้ง่าย 2. การปรับปรุงกระบวนการผลิต การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อให้ใช้ทรัพยากรน้อยลงและเกิดของเสียน้อยที่สุด ตัวอย่างเช่น การใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) เพื่อควบคุมและลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต หรือการใช้เทคโนโลยี AI ในการวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 3....

AI กับอุตสาหกรรมไทย ในปี 2024

0
การพัฒนาของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ อุตสาหกรรมทั่วโลก และประเทศไทยก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น AI ได้รับการนำมาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ การนำ AI มาใช้ในอุตสาหกรรมไทย การผลิต AI ถูกใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มความแม่นยำและลดความผิดพลาด ตัวอย่างเช่น การใช้หุ่นยนต์ในการประกอบชิ้นส่วน การตรวจสอบคุณภาพด้วยระบบภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI การเกษตร AI ช่วยเกษตรกรในการวิเคราะห์ข้อมูลการเก็บเกี่ยว พยากรณ์สภาพอากาศ และการจัดการฟาร์มอย่างแม่นยำ...

การเลือกใช้ SCADA ในระบบโรงงานอุตสาหกรรม

0
ระบบควบคุมและการเก็บข้อมูลแบบกระจาย (SCADA: Supervisory Control and Data Acquisition) เป็นเครื่องมือที่มีบทบาทสำคัญในโรงงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ด้วยความสามารถในการควบคุมและตรวจสอบกระบวนการผลิตแบบเรียลไทม์ SCADA ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการดำเนินงาน บทความนี้จะกล่าวถึงความสำคัญของการเลือกใช้ SCADA ในระบบโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงปัจจัยที่ควรพิจารณาในการเลือกใช้ระบบนี้ ความสำคัญของ SCADA ในโรงงานอุตสาหกรรม 1. การควบคุมและตรวจสอบแบบเรียลไทม์ SCADA ช่วยให้ผู้ควบคุมสามารถติดตามและควบคุมกระบวนการผลิตได้แบบเรียลไทม์ ผ่านการเก็บข้อมูลจากเซนเซอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ทำให้สามารถตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันที 2. การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์...

‘ค่าเงินบาท-เทรดวอร์’ ทุบส่งออกไทย ปี 2562 ติดลบ 2.65% ต่ำสุดรอบ 4 ปี

0
นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การส่งออกของไทยในเดือนธันวาคม มีมูลค่า 19,154 ล้านเหรียญสหรัฐ ติดลบ 1.28% การนำเข้ามีมูลค่า 18,558 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเป็นบวกที่ 2.54% และได้ดุลการค้า 595 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนการส่งออกของไทยทั้งปี 2562 มีมูลค่า 246,244...

เกษตรฯ เข้มเผาตอซัง-กรมชลฯวอนประหยัดน้ำชี้อ่างใหญ่เหลือแค่ 1.8พัน ล้านลบ.ม.

0
นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า การรณรงค์หยุดเผาตอซัง กรมส่งเสริมการเกษตร พบว่าเกษตรกรให้ความร่วมมือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกว่า 80% และหันมาวิธีการไถกลบแทน แต่ในปีนี้เนื่องจากภัยแล้งมีความรุนแรง พื้นที่นาแห้งและแข็งอย่างรวดเร็ว การไถกลบไม่สามารถทำได้ เกษตรกรจึงใช้วิธีการเผาทำลาย ทำให้ผลการรณรงค์การลดเผาตอซัง ขณะนี้ทำได้ประมาณ 70-75% สำหรับ มลพิษที่เกิดการเผาทำลายตอซังดังกล่าว เป็นฝุ่นควันขนาดใหญ่ หรือพีเอ็ม 10 และภาคการเกษตรมีส่วนสร้างมลพิษที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพฯเพียง 5%...

ธุรกิจท่องเที่ยวไทยร่วงหนัก ทุบดัชนีเชื่อมั่นผู้ประกอบการทุกเซ็กเตอร์

0
ผลประกอบการท่องเที่ยวปี’62 ร่วงหนัก ทุบตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นท่องเที่ยวไทย สทท.เผยผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทุกภูมิภาคประเมินสถานการณ์ต่ำกว่าภาวะปกติ ทุกเซ็กเตอร์หลัก คาดดัชนีเชื่อมั่นท่องเที่ยวไทยไตรมาสแรกปีนี้ยังทรุดต่อเนื่อง นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) เปิดเผยว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยยังอยู่ในภาวะที่ยังเติบโตได้ โดยคาดว่าในปี 2563 นี้ประเทศไทยจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมประมาณ 40.7 ล้านคน ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 2.73% และมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติราว 2.05 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 2.9% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยขณะนี้ทุกภาคส่วนด้านการท่องเที่ยวอยู่ระหว่างการระดมสมองเพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยมีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่องได้...

กลยุทธ์ปรับตัวองค์กรเข้าสู่ยุค 4.0

0
นโยบายหลักของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดล ไทยแลนด์ 4.0 ถือเป็นการปรับตัวแบบก้าวกระโดดครั้งใหญ่ที่ภาครัฐต้องการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลก จากการเป็นประเทศที่ใช้แรงงานและพึ่งพาอุตสาหกรรมการส่งออกเป็นหลัก ไปสู่ประเทศที่มีความโดดเด่นด้วยเศรษฐกิจที่ต่อยอดจากความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม วิวัฒนาการของโลกจากยุค 1.0 ถึง 4.0 ตั้งแต่ 1.0 2.0 มาจนถึง 4.0 ในปัจจุบัน โลกนับจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้น โดยโลกของเราผ่านการปฏิวัติอุตสาหกรรมมาแล้ว 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 หรือยุค 1.0  คือสมัยที่โลกค้นพบเครื่องจักรแรงดันไอน้ำและถือเป็นนวัตกรรมแห่งยุคที่เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และได้กลายเป็นพื้นฐานของอุตสาหกรรมหนักในเวลาต่อมา ครั้งที่ 2 หรือยุค...

กกพ. ตรึงค่าไฟ Q1/63 รื้อยุทธศาสตร์ 4 ปี รับพลังงานสะอาด

0
เทรนด์การใช้พลังงานเริ่มเปลี่ยนแปลงไปสู่พลังงานทดแทนในรูปแบบของพลังงานสะอาดเพิ่มมากขึ้น สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะผู้ทำหน้าที่ “เรกูเลเตอร์” กิจการไฟฟ้าประเทศ จึงได้ปรับบทบาทองค์กร ชูแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พร้อมกับเร่งพัฒนาระบบกิจการพลังงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต อัดงบฯ 5 ปี 5,000 ล้านบาท นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (เรกูเลเตอร์) กล่าวว่า กกพ.เตรียมงบประมาณพัฒนายุทธศาสตร์ 5 ปี (ปี 2563-2567) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 ล้านบาท เพื่อดำเนินการตามกลยุทธ์พัฒนาระบบการกำกับให้ผู้ประกอบการใช้ทรัพยากรในการประกอบกิจการพลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ...

ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภครูดต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 ต่ำสุดในรอบ 67 เดือน

0
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 อยู่ในระดับ 69.1 ประชาชนยังห่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวช้าและกระจุกตัว  โอกาสหางานทำ รวมถึงรายได้ในอนาคต นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพฤศจิกายน 2562 จากกลุ่มตัวอย่าง 2,242 คน พบว่า อยู่ที่ระดับ 69.1 ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 ตั้งแต่เดือนมียาคม 2562 ที่ผ่านมาที่อย่ระดับ...

การจ้างงานปี 63 น่าเป็นห่วง ปัจจัยกดดันเพียบ หวั่นบัณฑิต 3.4 แสนคนตกงาน

0
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจและกลยุทธ์ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เปิดเผยบทวิเคราะห์เรื่องสถานการณ์การจ้างงานไทย โดยฝ่ายวิจัยคาดว่าสถานการณ์การจ้างงานในปี 63 จะย่ำแย่ลงกว่าปีนี้ เป็นผลจากปัจจัย ดังนี้ 1.แนวโน้มเศรษฐกิจที่ยังอยู่ในช่วงขาลง โดยการค้าโลกที่ยังไม่มีสัญญาณฟื้นตัว ขณะที่สต๊อกสินค้าที่ยังอยู่ในระดับสูง จะเป็นปัจจัยกดดันภาคการผลิตไปอีกอย่างน้อยครึ่งแรกของปีหน้า 2.ผลกระทบต่อแรงงานในรอบนี้เกิดขึ้นในวงกว้างทำให้การลดลงของการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม ไม่สามารถถูกชดเชยได้ด้วยการเพิ่มการจ้างงานในภาคเกษตรและภาคบริการเหมือนในอดีต 3.ปัญหาเชิงโครงสร้างที่ส่งผลต่อตลาดแรงงานมากขึ้น ทั้งการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานทักษะสูง ที่ตลาด แรงงานไทยยังประสบปัญหาทักษะไม่ตรงกับความสามารถของตลาด รวมทั้งระบบการศึกษาที่ขาดการพัฒนาทักษะแห่ง อนาคตให้กับแรงงานรุ่นใหม่ เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนของภาคธุรกิจ ขณะที่มีการทดแทนแรงงานด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการผลิตในประเทศที่ถูกทดแทนด้วยสินค้าจากต่างประเทศ ผ่านการขยายตัวของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ รวมทั้งการแข็งค่าของเงินบาทที่ส่งผลกระทบต่อทั้งรายรับของผู้ประกอบการและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ฝ่ายวิจัยระบุว่า...
- Advertisement -

EDITOR PICKS