หน้าแรก แท็ก โฟลว์มิเตอร์

แท็ก: โฟลว์มิเตอร์

เครื่องมือวัดอัตราการไหลของน้ำแบบคลื่นไฟฟ้า (Electromagnetic Flow Meter)

0
เครื่องมือวัดอัตราการไหลของน้ำแบบคลื่นไฟฟ้า (Electromagnetic Flow Meter) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดอัตราการไหลของของเหลว โดยอาศัยหลักการทางไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งมีหลักการทำงานดังนี้: 1. หลักการทำงานพื้นฐาน เครื่องมือวัดชนิดนี้ใช้หลักการของกฎของฟาราเดย์ (Faraday’s Law of Electromagnetic Induction) ซึ่งกล่าวว่า เมื่อของเหลวที่เป็นสื่อไฟฟ้าไหลผ่านสนามแม่เหล็ก จะเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำในของเหลวนั้น 2. โครงสร้างของเครื่องมือ ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า ขดลวดแม่เหล็กจะสร้างสนามแม่เหล็กที่ตั้งฉากกับทิศทางการไหลของของเหลว อิเล็กโทรด อิเล็กโทรดสองตัวจะติดตั้งอยู่ด้านข้างของท่อเพื่อวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในของเหลว ท่อวัด ท่อวัดที่ทำจากวัสดุที่ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า (Non-conductive) จะใช้เพื่อป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้ารั่วไหลออกจากท่อ 3. การทำงาน -...
- Advertisement -

EDITOR PICKS