หน้าแรก แท็ก 5จี

แท็ก: 5จี

5G กลไกสำคัญช่วยพัฒนาประเทศ

ยังต้องรอความชัดเจน กรณีรัฐบาลจะยอมต่อลมหายใจช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทยด้วยการยืดระยะเวลาผ่อนชำระค่าคลื่น 900 MHZ หรือไม่ เพื่อให้เอกชนมีเม็ดเงินลงทุนเข้าร่วมประมูลคลื่น 1800 MHZ ในอนาคต ซึ่งจะเป็นแนวทางสำคัญที่จะช่วยทำให้ 5Gเกิดขึ้นในประเทศไทยตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ในปี 2563 ทำไมประเทศไทยต้องมี 5G...
- Advertisement -

EDITOR PICKS