หน้าแรก อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม การผลิตรถยนต์ในประเทศไทย ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อุตสาหกรรม การผลิตรถยนต์ในประเทศไทย ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

3623
0

หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าอุตสาหกรรม การผลิตรถยนต์ในประเทศไทยนั้นใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 9 ของโลก ซึ่งมีกำลังการผลิตต่อปีมากกว่าประเทศเบลเยี่ยม อังกฤษ อิตาลี่ เชค และตุรกี เสียด้วยซ้ำ โดยสามารถผลิตชิ้นส่วนของรถยนต์ได้มากกว่า 1.5 ล้านชิ้นต่อปี ซึ่งส่วนใหญ่แล้วอุตสาหกรรม การผลิตรถยนต์ในประเทศไทยนั้นเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนของรถยนต์ให้กับค่ายจากประเทศญี่ปุ่น และเกาหลีเป็นหลัก อีกทั้งค่ายชื่อดังจากยุโรปก็นิยมใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเช่นกัน เนื่องจากการริเริ่มเปิดประเทศในการเป็นฐานการผลิตโดยเปิดให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี ทำให้ภาคการผลิตของประเทศมีความมั่นคงเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนโดยนโยบายของรัฐบาล อีกทั้งการเปิดเสรีด้านของข้อตกลงทางด้านการส่งออกที่ส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่ไม่ว่าจะเป็นค่ายดังอย่าง BMW FORD General Motors Mazda Honda ISUZU หรือแม้แต่ Mercedes-Benze ก็ล้วนแต่ยกทัพมาตั้งฐานการผลิตโรงงานประเทศไทยทั้งสิ้น ถือเป็นจุดแข็งของประเทศ อีกทั้งยังเป็นโอกาสของการพัฒนากระบวนการผลิต รวมถึงฝีมือของแรงงานและวิศวกรที่จะได้ความรู้จากการอุตสาหกรรม เหล่านี้ ซึ่งเป็นแหล่งแรงงานและรายได้ในประเทศไทยที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนควรหันมาให้การสนับสนุนและส่งเสริมอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาอันดับ 1 ของการเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไว้ให้ได้ เพราะตอนนี้ประเทศอย่างอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ซึ่งได้มองเห็นโอกาสการเติบโตของประเทศได้พยายามพัฒนาขีดความสามารถเพื่อแย่งตำแหน่งและส่วนแบ่งตลาดในการผลิต ที่เชื่อว่าหากรัฐบาลและทุกภาคส่วนช่วยกันพัฒนาและให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรม นี้ ประเทศไทยต้องรักษาอันดับ 1 ไว้ได้อย่างต่อเนื่องแน่นอน