หน้าแรก แท็ก การเลือใช้ scada

แท็ก: การเลือใช้ scada

การเลือกใช้ SCADA ในระบบโรงงานอุตสาหกรรม

0
ระบบควบคุมและการเก็บข้อมูลแบบกระจาย (SCADA: Supervisory Control and Data Acquisition) เป็นเครื่องมือที่มีบทบาทสำคัญในโรงงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ด้วยความสามารถในการควบคุมและตรวจสอบกระบวนการผลิตแบบเรียลไทม์ SCADA ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการดำเนินงาน บทความนี้จะกล่าวถึงความสำคัญของการเลือกใช้ SCADA ในระบบโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงปัจจัยที่ควรพิจารณาในการเลือกใช้ระบบนี้ ความสำคัญของ SCADA ในโรงงานอุตสาหกรรม 1. การควบคุมและตรวจสอบแบบเรียลไทม์ SCADA ช่วยให้ผู้ควบคุมสามารถติดตามและควบคุมกระบวนการผลิตได้แบบเรียลไทม์ ผ่านการเก็บข้อมูลจากเซนเซอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ทำให้สามารถตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันที 2. การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์...
- Advertisement -

EDITOR PICKS